Groene Intelligentie - D.Goleman (samenvatting)

Daniel Goleman beschrijft in zijn boek Groene Intelligentie een oproep voor radicale transparantie van organisaties over hun producten en productieomstandigheden. Échte vrije markt werkt volgens Goleman alleen als de klant over volledige informatie beschikt zodat hij een juiste beslissing kan nemen, maar in de praktijk is zelden voldoende informatie beschikbaar.
Er zijn drie gebieden waarop de consument een weloverwogen duurzame keuze kan baseren, de impact op gezondheid, maatschappij en milieu. Websites als GoogGuide en SkinDeep bieden de mogelijkheid om producten te vergelijken op deze drie gebieden.

 

DE CONSUMENT van de twintigste eeuw richtte zich maar op één aspect van een product, namelijk de kosten. Hoe goedkoper het product, hoe beter. In de 21e eeuw spelen er echter meerdere factoren mee bij de consumentenkeuze. Thema’s als koolstofvoetafdruk, gebruikte chemicaliën en arbeidsomstandigheden spelen een steeds belangrijkere rol.
Mensen hebben een ecologische of groene intelligentie ontwikkeld: de mogelijkheid om de invloed van menselijk gedrag op de ecosystemen te begrijpen en de wens om dat gedrag aan te passen waardoor we opnieuw een duurzame relatie aangaan met onze omgeving.

 

Door het NIET VOLLEDIG GEÏNFORMEERD ZIJN kopen consumenten zonder dat ze het weten producten die tegen hun principes in gaan, waardoor de organisaties geen prikkel krijgen vanuit de markt om anders te produceren.
De meeste organisaties focussen zich namelijk hoofdzakelijk op de economische waardeketen, de analyse waarin per productiestap wordt berekend hoeveel waarde er aan een product wordt toegevoegd zonder naar de effecten te kijken op gezondheid, milieu en sociale omstandigheden. Consumenten die wel belang hechten aan deze drie aspecten hebben weinig toegang tot informatie over de bedrijven die producten aan hen verkopen.
 

Interessant is, dat veel INFORMATIE ONLINE BESCHIKBAAR in ten minste twee grote databases: GoodGuide en SkinDeep.
Goodguide is een database waarin producten worden gerankt op basis van gezondheid, maatschappij en milieu. Persoonlijke verzorging producten, Voeding, Baby care en huishoudelijke producten worden hier vergeleken en becijferd. 
Op Skindeep worden cosmetische producten vergeleken. Voor vele producten worden hier alle ingrediënten beschreven inclusief een risicoanalyse.

 

In principe kan iedereen zich dus informatie inwinnen over producten die gekocht worden. Waarom doen we dit dan niet allen? Herbert Simon beschrijft het principe van SATISFICING als reden hiervoor. Satificing is een combinatie van de woorden Satisfy (tevredenstellen) en Suffice (volstaan).
Mensen hebben niet het cognitieve vermogen om te allen tijde tot het beste besluit te komen wanneer we naar een supermarkt schap staren. We kiezen daarom voor iets wat we al kennen (onder anderen merkentrouw zijn) of iets waarvan we weten dat het ´goed genoeg´ is.

 

Golemans oplossing voor het VERBETEREN VAN JE PERSOONLIJKE KENNIS STAND is relatief eenvoudig: Weet wat je teweegbrengt, stimuleer verbeteringen, en deel wat je leert.
Reflecteer, en bepaal voor jezelf wat je belangrijk vind, wat je kernwaarden zijn. Zoek informatie op over producten die je veel gebruikt en denk er over na hoe je zelf je gedrag kan verbeteren ten opzichte van jouw persoonlijke idealen. Tot slot kun je kennis delen met mensen die vergelijkbare kernwaarden hebben als jijzelf, zodat zij ook beter geïnformeerd zijn.

 

In dit boek staan een groot AANTAL FEITEN beschreven die aanmoedigen om meer te recyclen, en minder te consumeren.  Een paar van deze feiten zijn:

  • Wanneer glas geproduceerd wordt met 28% gerecycled glas, wordt 2300 Liter water per 1000 Kg glas bespaard, plus 9 kilo CO2.
  • Zowel papieren als plastic tassen vervuilen. Er wordt meer water vervuild met het produceren van papieren tasjes als plastic tasjes, maar plastic tasjes zijn in tegenstelling tot papieren tasjes niet bio afbreekbaar. Het best lijkt mij om de tasjes die je hebt zo vaak mogelijk her te gebruiken.
  • 10% van het pesticiden gebruik wereldwijd wordt gebruikt voor de katoenteelt. En er is 10.000 liter water nodig voor het produceren van genoeg katoen voor 1 T-shirt.
  • Zeetransport is 60x zuiniger dan transport door de lucht, en 5x zuiniger als transport per vrachtwagen.

 

Groene intelligentie zet aan tot denken over consumptie gedrag en de keuzes die dagelijks in de supermarkt of drogist gemaakt worden. Zelf heb ik mijn meest gebruike cosmetische middelen opgezocht en vergeleken op zowel GoodGuide en SkinDeep, een informatieve aangelegenheid!
Alleen wanneer de consumenten zich goed kunnen informeren over bedrijven, kunnen ze een eerlijke keuze maken in de winkel, en alleen dan ontstaat er eerlijke marktwerking tussen bedrijven. Transparantie van organisaties staat daarbij voorop.
Gelukkig laten moderne principes  als Cradle-to-cradle en Life Cycle Management, zien dat een aantal organisaties zich ook met andere zaken bezighoud dan economische waarde creëren.

Ga verder naar:

Getting Things Done - D.Allan (samenvatting)

BRON:

Goleman,D., 2009, Groene Intelligentie - Het Belang van Ecologie voor een Eerlijke Markt, Amsterdam: uitgeverij contact

 

Steun dit blog door dit boek te bestellen via onderstaande link:

Categorie: 
Go to top