Samenvattingen

The Coaching Habit - M.B.Stanier (samenvatting)

In zijn boek, the coaching habit, beschrijft Michael Bungay Stanier hoe de meeste coaching programmas in organisaties falen. Slechts 23% van de gecoachten, vond dat de coaching iets had bijgedragen aan hun geluk of succes, en de meeste managers en leiders vinden zichzelf te druk en te belangrijk om aan coaching te kunnen beginnen, omdat het zoveel tijd zou kosten. Stanier biedt een oplossing voor deze problemen. Coaching zou een informele routine moeten zijn, waarbij een manager aan de hand van een paar vragen in minder dan 10 minuten kan coachen en een ander daadwerkelijk verder helpen. Hij beschrijft zeven vragen die je kunt stellen in je dagelijkse gesprekken en daarmee indirect een coaching gewoonte kan starten.

Categorie: 

Hoe Je Vrienden Maakt en Mensen Beinvloed - D.Carnegie (samenvatting)

In Hoe je vrienden maakt en mensen beinvloed beschrijft Dale Carnegie precies dat wat het beloofd. Geschreven in 1938 en nog altijd geliefd. Hoe kwam het, dat er boeken bestonden over de hoogte vormen van wiskunde waar zo weinig mensen in geinteresseerd zijn ,maar er geen boek was over deze fundamenten van samenwerking en samenleving?  Carnegie zag dit als gat in de markt en schreef dit boek. Hij beschrijft eenvoudige principes die je helpen mensen beter te begrijpen, ervoor zorgen dat mensen je aardig vinden, hoe je mensen kunt overtuigen van jouw manier van denken en hoe je mensen kunt leiden zonder offensief. Van elk van deze vier categorien worden er een paar in dit artikel beschreven.

Categorie: 

Tools of Titans - T.Ferriss (samenvatting)

Tools of Titans is het boek waar auteur, Tim Ferriss, regelmatig van heeft gedroomd: een samenvatting van alle lessen die hij heeft geleerd tijdens het interviewen van meer dan honderd mensen op zijn podcasts. Dit boek bevat stukken van de gesprekken die hij heeft gevoerd over de lessen die zijn gasten hebben geleerd op  hun weg naar success, onderverdeeld in drie delen: gezond (healthy), rijk (weahlty) en wijs (wise). Dit artikel bevat van elk van de drie onderdelen een aantal lessen die Ferriss beschrijft.

Categorie: 

Nooit Meer te Druk - T.Crabbe (samenvatting)

In zijn boek, nooit meer te druk, gaat Tony Crabbe de strijd aan met drukte. Drukte is een vorm van gemakzucht. Het helpt je het maken van moeilijke keuzes te vermijden, het geeft je een vals gevoel van productiviteit en als overmaat van ramp vergroot drukte de kans op een burn-out, terwijl je niet per ce iets nuttigs doet.
Crabbe beschrijft in dit boek hoe je drukte kunt ontgroeien. Aan de hand van drie onderwerpen; beheersing, onderscheiding en betrokkenheid, laat Crabbe zien hoe je de drukte kunt onsnappen en tegelijkertijd een productiever en gelukkiger leven kunt leiden.

Categorie: 

Leidinggeven aan Leantransformaties - P.Holt (samenvatting)

In zijn boek, Leidinggeven aan Lean Transformaties, beschrijft Philip Holt de rol van leiders in een transformerende organisatie. Zijn boek is gesplitst in 5 delen: plannen om te leiden, leren om te leiden, leidinggeven op schaal, leidinggeven aan excellentie, en leidinggeven met lean. In dit artikel worden elk van deze vijf delen kort beschreven aan de hand van twee onderwerpen die in het boek terugkomen, die ik het meest leerzaam vind.

A Fieldguide to Lies and Statistics - D.Levitin (samenvatting)

In zijn boek A Fieldguide to Lies and Statistics, helpt Daniel Levitin ons om gepubliceerde cijfers beter te begrijpen zonder ons te laten misleiden door representatie van de schrijver. Dit artikel staat stil bij twee van de onderwerpen die uitgebreid aan bod komen in dit boek: het representeren van data in onder anderen gemiddelden en grafieken, en het kwadrant voor kritisch denken dat helpt bij het interpreteren van cijfers.

Categorie: 

Gratis Geld voor Iedereen - R.Bregman (samenvatting)

In zijn boek, Gratis Geld Voor Iedereen, schrijft Rutger Bregman dat wij als rijke westerse landen zouden moeten nadenken over wat wij nu zouden kunnen doen om het leven nog aantrekkelijker te maken. Wij wonen in luilekkerland. We worden veel ouder dan voorheen, hebben veel minder kindersterfte en kunnen op elke hoek van de straat een hamburger kopen. Onze huidige tijd is de droom van elke man of vrouw uit de middeleeuwen. Maar wat zijn nu onze dromen? Hoe ziet onze Utopie eruit? Rutger Bregman geeft in dit boek stof om over na te denken, met onder anderen de twee thema’s die in dit artikel beschreven worden: het basisinkomen en een werkweek van 15 uur.

Categorie: 

Lean Audit - J.Muenzing (samenvatting)

In zijn boek, the lean audit, beschrijft Joerg Muenzing hoe een effective lean audit kan helpen de volwassenheid van een lean cultuur the meten, en hoe deze kan worden verbeterd. Het boek bestaat uit vijf onderdelen. Deel 1 beschrijft het concept van de lean audit, deel 2 twintig verschillende elementen die in de audit gemeten worden, deel 3 de audit zelf met verschillende vragen voor elk element, en deel 4 tot slot hoe de resultaten geintepreteerd kunnen worden om een verbeteracties te defineren.

Dit artikel beschrijft drie voorbeelden van de elementen en hoe deze in de audit terug komen, en de zeven stappen voor het interpreteren van de resultaten van de audit.

Categorie: 

The Art of People - D.Kerpen (samenvatting)

In zijn boek The Art of People beschrijft Dave Kerper 53 tips in 11 categorieën om je people skills te verbeteren. De categorieën variëren van het beter begrijpen van jezelf en anderen, tot het verbinden met, en het leiden en inspireren van mensen. Dit artikel beschrijft de tips die mij het meest aanspreken.

Categorie: 

Six Sigma for Growth - E.Abramovich (samenvatting)

In zijn boek Six Sigma for Growth (Abramowich, 2005), beschrijft Edward Abramowich the kracht van het gebruik van de six sigma toolbox om een organisatie transformatie te ondersteunen. De overlap met lean tools en definities is groot: ook met six sigma is het doel variatie te voorkomen (mura), productiviteit te laten stijgen, en het daardoor mogelijk maken voor medewerkers te focussen op het laten groeien van de business.
Dit artikel beschrijft wat six sigma betekent, de basis voor een six sigma project, en een paar tools die binnen six sigma gebruikt worden in detail.

Categorie: 

Type Talk at Work - O.Kroeger, J.M.Thuesen & H.Rutledge (samenvatting)

In hun boek Type Talk at Work, beschrijven Kroeger, Thuesen en Rutledge hoe verschillende MBTI typen ageren op het werk en hoe samenwerking tussen verschillende typen kan worden verbeterd. Hoe de 16 verschillende MBTI typen tot stand komen is al beschreven in het artikel: De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Dit artikel focust zich op de verschillende voorkeuren en hoe zij verschillen in de themas leiderschap, probleemoplossing, doelstellingen zetten, tijdmanagement en stres.

Categorie: 

Design for Operational Excellence - K.J.Duggan (samenvatting)

In zijn boek Design For Operational Excellence (Duggan, 2012) beschrijft Kevin J. Duggan dat het missende onderdeel van vele lean programma´s het creëren van business groei is. Ja, lean heeft te maken met het reduceren van verspillingen, maar waarom willen we dat? Het antwoord is business groei. In dit boek beschrijft Duggan verschillende vragen die ons helpen na te denken over onze verbeter activiteiten en een richtlijn om ons lean programma beter vorm te geven. In dit artikel wordt het ontwerpen van een zelf helende flow beschreven, en de 9 richtlijnen voor value stream mapping in een kantooromgeving.

De 5 Frustraties van Teamwork - P.Lencioni (samenvatting)

In zijn boek ‘De Vijf Frustraties van Teamwork’ (de Nederlandse vertaling van The Five Disfunctions of a Team) beschrijft Patrick Lencioni een piramide van 5 lagen die de volwassenheid van team functioneren beschrijven. De lagen zijn met elkaar verbonden, wat betekent dat de volwassenheid van een team beweegt van onder naar boven, richting effectieve prestaties. In dit artikel wordt elk van de frustraties beschreven: gebrek aan vertrouwen (1), angst voor conflict (2), gebrek aan betrokkenheid (3), ontwijken van verantwoordelijkheid (4) en weinig aandacht voor team resultaten (5).

Categorie: 

Mentoring - Im Tandem zum Erfolg - T.Beller & G.Hoffmeister-Schönfelder (samenvatting)

In hun (Duitstalige) boek Mentoring - im Tandem zum Erfolg, beschrijven Tinka Beller en Gabriele Hoffmeister-Schönfelder de kracht van mentoring. Mentoring is een krachtige tool die in organisaties meer en meer aandacht krijgt, maar wat maakt een mentoring programma succesvol? En wanneer is het nuttig om een mentoring programma te starten?
Dit artikel beschrijft wat mentoring is en hoe mentoren en mentees geselecteerd en aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarnaast zoom ik in op één specifieke thema waarbij Mentoring de organisatie kan helpen: het zogenaamde generatie-mentoring.

Managementteams - Over Succes en Falen voor Teams (samenvatting)

Management Teams – why they success or fail is het standard werk van R. Meredith Belbin, waarin hij beschrijft hoe zijn beroemde 8 rollen binnen een team tot stand zijn gekomen. Belbin heeft op basis van vele experimenten waarin mensen in een team moesten samenwerken een overzicht gecreëerd van de rollen die een succesvol team bezit. Elk van de 8 rollen is nodig om succesvol te zijn als team en de meeste mensen kunnen meerdere rollen op zich nemen, afhankelijk van de situatie en groepsdynamiek. Dit artikel beschrijft de 8 rollen en hun kenmerken en daarnaast een viertal eigenschappen van een teamman.

The Toyota Way to Lean Leadership - J.F.Liker & G.L.Gavis (samenvatting)

It´s about Time - R.Suri (samenvatting)

In zijn boek ´It´s about time´ legt Rajan Suri de kracht van de lean filosofie uit: focussen op het reduceren van lead time. Een beetje verwarrend is, dat hij andere termen gebruikt om het gelijke principe te beschrijven. Hij gebruikt de term Manufacturing Critical Time (MCT) in plats van productie doorlooptijd, en beschrijft Quick Response Manufacturing (QRM) als nieuwe methode, welke eigenlijk overeenkomt het pull productie.
De belangrijkste dingen die ik geleerd heb van dit boek zijn de formules waarmee de verhouding tussen kostenbesparing en doorlooptijd kan worden berekent, de 4 veranderingen die ingevoerd kunnen worden om lean te worden, en daarin bijzonder het POLCA principe, wat een pull systeem voor lage volumes / hoge variatie processen beschrijft en tot slot nog een formule waarmee de verhouding tussen utilisatie en wachttijden kan worden berekend.

Categorie: 

Lean Supplier Development - C.Harris, R.Harris & C.Streeter

In hun boek Lean Supplier Development, beschrijven Chris Harris, Rick Harris en Chuck Streeter het belang van het aangaan van lange termijn relaties met leveranciers. Een relatie tussen twee bedrijven kan vergeleken worden tussen een relatie tussen twee mensen, en er is een groot verschil tussen een relatie en een scharrel (Gort, 2015). Een relatie betekent dat je elkaar goed aanvult, beide partijen alles voor elkaar over hebben, tot de dood ons scheidt. Dit boek beschrijft onder anderen waarom lange termijn relaties met leveranciers belangrijk zijn, hoe je leveranciers kunt selecteren die geschikt zijn voor een partnerschap en hoe je de werkelijke kosten van een onderdeel kunt berekenen.

Categorie: 

De Lean Start-up - E.Ries (samenvatting)

In ´de Lean Start-up´ beschrijft Eric Ries de uitdagingen van het starten van een nieuwe onderneming, en hoe de lean filosofie kan helpen om sneller de juiste ondernemers beslissingen te maken.Centraal in dit boek staat de Bouw-meet-leer cyclus waarin producten en services ontwikkeld en verbeterd worden. Hoe korter de cyclus, hoe sneller je leert, en dus hoe sneller jouw service of product een succes wordt.
​De bouw-meet-leer cyclus staat dan ook centraal in dit artikel.

 
Categorie: 

The 80/20 Manager - R.Koch (samenvatting)

The 80/20 Manager van Richard Koch beschrijft hoe het beroemde Pareto principe, de 80/20 regel, zich vertaald naar een tiental management principes. Pareto ontdekte door middel van observatie, dat 80% van de rijkdom van de UK zich bij 20% van de bevolking bevindt. Later blijkt, dat Pareto principe op vele andere vlakken kan worden teruggevonden.80% van de resultaten ontstaan door 20% van de inzet, 80% van de omzet wordt gegenereerd door 20% van de producten, 80% van de problemen die ontstaan, ontstaan door 20% van de klanten, etc. De basisgedachte van Pareto is dan ook: ‘zeer weinig dingen doen ertoe, maar wat ertoe doet, doet er gelijk heel veel toe´.

Dit artikel beschrijft 10 interpretaties van het 80/20 principe voor managers.

Creating a Lean R&D System - T.M.Barnhart (samenvatting)

In creating a Lean R&D system, beschrijft Terence Barnhart hoe de lean filosofie binnen R&D kan worden omgezet. Barnhart is zelf een voorstander van drie Lean tools: A3 denken,  de Kristische Vragen Analyse (KVA) en Value Stream Mapping (VSM). Deze drie tools helpen om de barrières te doorbreken die innovatie in de weg staan, namelijk het verschil in de manier waarop individuen naar processen en situaties kijken. In dit artikel worden dan ook deze drie tools kort beschreven.

Diep Werk - C.Newport (samenvatting)

In zijn boek, Diep Werk, beschrijft Cal Newport een aantal regels waarmee je meer focus kunt creëren in de huidige wereld van afleiding, en daarmee een gelukkiger en meer succesvol leven kunt leiden.
​Dit artikel beschrijft het verschil tussen diep en oppervlakkig werk, waarom het belangrijk is om meer diep werk te doen om gelukkig en succesvol te zijn, en de vier regels die Newport definieert om meer tijd aan diep werk te kunnen besteden.

Categorie: 

Toyota Talent - J.K.Liker & D.P.Meier (samenvatting)

In hun boek Toyota Talent, beschrijven Jeffrey Liker en David Meier hoe Toyota zijn medewerkers ontwikkelt. Interessant is, dat deze methode niet bij Toyota werd ontwikkeld en zelfs niet in Japan. Toyota gebruikt als basis het systeem van Training Within Industry (TWI), welke na de tweede wereldoorlog in Japan werd verspreid.
Het boek is verdeeld in vier delen, die elk kort worden besproken in dit artikel: het klaarstomen van de organisatie om uitzonderlijk personeel te ontwikkelen, het identificeren van kritische kennis, het overbrengen van de kritische kennis en het checken of de kennisoverdracht daadwerkelijk tot meer succes voert.

Categorie: 

Semco Stijl - R.Semler (samenvatting)

In Semco-stijl beschrijft Ricardo Semler hoe hij van het familiebedrijf wat hij van zijn vader overgenomen heeft een toonaangevend bedrijf gebouwd heeft. Productiviteit ging door het dak, medewerkers zijn super tevreden en zo ook de klanten. Hoe heeft Semler dat aangepakt?
Dit boek beschrijft hoe Semler zich ontwikkelde van zeer traditioneel top down manager tot een faciliterend manager die zijn firma doet groeien zonder zelf altijd aanwezig te hoeven zijn om beslissingen te nemen. Het is een verhaal met een combinatie van zowel persoonlijke als organisatorische groei. In dit artikel beschrijf ik een paar van de veranderingen die bij Semco zijn doorgevoerd.

The Cycle Of Leadership - N.M.Tichy (samenvatting)

In zijn boek the cycle of leadership, beschrijft Noel M. Tichy hoe een grote organisatie net zo snel kan reageren op veranderingen van de omgeving als een kleine start-up dat kan: namelijk door het zijn van een teaching organization.
In een teaching organisatie staat twee richting communicatie centraal, wat betekent dat Leiders hun teachable point of view (TPOV) delen, en medewerkers daar continu feedback op kunnen geven. Dit betekent ook, dat mensen die de waarden naleven die niet passen voor de richting waarin de organisatie zich beweegt, de firma dienen te verlaten

The Toyota Product Development System - J.M.Morgan & J.K.Liker (samenvatting)

In hun boek The Toyota Production Development System beschrijven James M. Morgan en Jeffrey K. Likker hoe Toyota binnen 15 maanden een nieuwe auto op de markt brengt terwijl concurrenten anno 2006, 24 maanden nodig hebben. Dit boek leert ons, dat lean productie alleen niet voldoende is. Efficiënte productie is niets als er geen goede producten zijn om te produceren. Lean product Ontwikkeling is daarom een belangrijk aspect in elke onderneming.
In dit boek beschrijven de auteurs 13 lean principes, verdeeld over 3 categorieën: processen, mensen en technologie. Alle drie de categorieën zijn nodig om waarde toe te kunnen voegen aan klanten. Dit artikel beschrijft alle 13 principes in het kort.

Lean Vertaald naar Projecten - R.Gort (samenvatting)

In zijn boek Lean Vertaald naar Projecten beschrijft Rudy Gort het belang van Lean in de project omgeving. In dit geweldige boek wordt zeer duidelijk uitgelegd waarom Lean eigenlijk interessant voor ons is en dat het in de projectwereld, bijvoorbeeld in de bouw, absoluut geen kwaad kan om onze processen te verbeteren zodat we samen de duivelsdriehoek (iron triangle) in de projectwereld kunnen doorbreken en daarmee: goede kwaliteit werk op te leveren, zonder uit de kosten te lopen, in de geplande levertijd.
​Gort beschrijft een Lean huis met 5 onderdelen waarin verschillende tools worden uitgelegd, waarvan er in dit artikel steeds 1 wordt beschreven.

Office Kaizen - W.Lareau (samenvatting)

In zijn boek Office Kaizen beschrijft William Lareau een lean model waarmee specifieke office verspillingen gereduceerd worden. Het meest interessante in dit boek vind ik de type verspillingen die Lareau beschrijft die in kantoor processen de flow belemmeren, als aanvulling op de 8 traditionele verspillingen.
In dit artikel beschrijft ik in totaal 9 verspillingen die in kantoor processen te vinden zijn die door alle medewerkers ontstaan, en daarnaast nog 4 type verspillingen die ontstaan door een gebrek aan leiderschap.
 

The Five Levels of Leadership - J.C. Maxwell (samenvatting)

In zijn boek the 5 levels of leadership beschrijft John Maxwell 5 levels van volwassenheid omtrent leiderschap. Van leiderschap op basis van positie (level 1) tot het leiden van leiders die andere leiders opleiden (level 5) beschrijft hij op basis van vele one-liners en ervaring waarom een organisatie meer level 5 leiders nodig heeft.
Voor elk niveau wordt beschreven hoe je de leider herkent en wat je kunt doen om het level te ontgroeien. De levels van leiderschap kunnen per persoonlijke relatie verschillen, wat betekent dat je je als leider van bijvoorbeeld een lean initiatief, je op verschillende levels ageert bij verschillende mensen.

The Leadership Challenge - J.M.Kouzes & P.Z.Posner (samenvatting)

In Het geheim van leiderschap (the Leadership Challengebeschrijven Kouzes & Posner de resultaten van meer dan 25 jaar empirisch onderzoek naar leiderschap. Ik lees de 5e editie, waarin blijkt dat na 25 jaar, de context van leiderschap zich veranderd heeft, maar de content echter niet.
Hoe een leidinggevende zich gedraagt beïnvloed de betrokkenheid van zijn of haar medewerkers in Europa met 27% en in de USA met 25%. Wanneer medewerkers gevraagd wordt naar hun eigen gevoel van prestatie, zeggen respondenten dat hun slechtste leidinggevende 31% van hun capaciteiten benut heeft, tegenover 95% bij hun beste leidinggevende. Een factor 3 verschil!
Kouzes & Posner beschrijven 5 toepassingen van voorbeeldig leiderschap. Hoe gedraagt een leider zich op een manier dat mensen zich betrokken voelen? Deze vijf toepassingen zijn: het creëren en leiden van de weg (1), het inspireren van een gedeelde visie (2), het uitdagen van procesverbeteringen (3), mensen instaat stellen om zelf te handelen (4) en aan te moedigen vanuit het hart (5).

Vergaderen Is Dodelijk - P.Lencioni

In zijn boek ´vergaderen is dodelijk´ (de Nederlandse vertaling van: Death By Meeting) beschrijft Patrick Lencioni het verhaal van een software bedrijf wat golf spellen ontwikkeld. De eigenaar van het bedrijf is een geweldige man, met visie, en professionele ervaring met golf, waardoor de spelletjes die het bedrijf ontwikkeld super succesvol worden. Ondanks de goede verkoopcijfers is er een probleem in het management team: een gebrek aan energie en compassie. Als er dan, na een overname van een groot concern, dan ook nog een externe manager langskomt en de zaken op scherp zet, wordt duidelijk waar het probleem ligt: de meetings.
Gelukkig is er de stagiair Will, die met zijn film academie een aantal prachtige analogieën legt, en daarmee de baan van zijn baas redt.

Categorie: 

Gebruik je Verstand - T.Buzan (samenvatting)

In ´Gebruik je Verstand´ beschrijft Tony Buzan hoe je effectiever kan studeren. De eerste druk dateert uit 1974, maar de meeste technieken die beschreven worden zijn nog steeds relevant. In dit artikel worden vijf onderwerpen die in het boek aan bod komen uitgelicht, sneller leren lezen om stof sneller op te nemen, het gebruik van ezelsbruggetjes en mind maps om effectiever aantekeningen te maken, en presentatie tips om anderen te helpen jouw inhoud beter op te nemen.

Categorie: 

Oud Worden In De Praktijk - R.Westendorp & D.v.Bodegom

Oud worden in de praktijk is een boek van Rudi Westendorp & David van Bodegom waarin beschreven wordt hoe kleine veranderingen in onze omgeving ons ertoe kunnen zetten om gezonder oud te worden.
De auteurs maken de vergelijking met de autobranche, waarin auto´s tegenwoordig zo geproduceerd worden dat ongelukken voorkomen worden, terwijl we in de gezondheidzorg pas ingrijpen als het ongeluk al geweest is. Door kleine veranderingen door te voeren in ons dagelijks leven, kunnen wij echter zelf ook het heft in eigen hand nemen. Daarnaast zou de overheid kunnen helpen door striktere richtlijnen voor producenten en restaurants op stellen.

Categorie: 

Hoshin Kanri for the Lean Enterprise - T.L.Jackson (samenvatting)

In het boek Hoshin kanri for the Lean Enterprise, beschrijft Thomas L. Jackson Toyota´s model voor Policy Deployment (beleidsimplementatie): Hoshin Kanri. Het Hoshin kanri proces, bestaande uit 7 experimenten, helpt alle medewerkers in de organisatie te betrekken bij het continue oplossen van problemen die de organisatie helpen zijn doelstellingen te halen.
Centraal in dit proces staan de X-matrix voor het definiëren van de organisatiedoelstelling, het catchball proces met bijbehorende A3-T documenten om de organisatiedoelstellingen te vertalen naar alle afdelingen, 3 modellen om de om organisatie te trainen in het continue verbeteren van hun eigen werk, en twee Lean principes om elk team bij te laten dragen aan continue verbetering: visueel management en de dagelijkse team meeting structuur.

Een werkweek van 4 uur - T.Ferriss (samenvatting)

In Een werkweek van 4 uur (the 4 hour workweek) rekent Timothy Ferriss af met het eeuwig vooruitschuiven van het nastreven van je dromen. Je hoeft niet te wachten tot je pensioen voordat je eindelijk je dromen kunt waarmaken en doen wat je altijd al hebt willen doen. Rijkdom heeft slechts deels met geld te maken en je zult zien dat je voor het merendeel van je dromen geen grote hoeveelheden geld nodig hebt.
Ferriss beschrijft het DEAL-principe, wat staat voor Definitie, Elimineren, Automatiseren en Liberation (bevrijding), om een 9 tot 5 leven te ontsnappen en te leven als een ´Nieuwe Rijke´. Dit artikel focust zich hoofdzakelijk op de eerste twee: Definiëren en Elimineren.

Categorie: 

Talk Like TED - C.Gallo (samenvatting)

In Talk like TED  (Nederlandse vertaling: Spreek als TED) beschrijft Carmine Gallo de succesformule achter TED talks. Met 1,5 miljoen kijkers per dag is TED een van de meest bezochte websites wereldwijd, en het is een eer wanneer je als expert op je gebied bij TED mag presenteren.
Wat maakt sommige TED talks zo onderscheidend van anderen? Wat maakt het, dat sommige 18 minuten presentaties miljoenen keren bekeken worden? Gallo heeft het onderzocht en onderscheid 9 geheimen van het spreken voor publiek.

Categorie: 

Measure of a Leader - A.C.Daniels & J.E.Daniels (samenvatting)

In hun boek, Measure of a Leader, beschrijven Aubrey C. Daniels en James E. Daniels een methode om leiderschap te meten. Waar Aubrey C. Daniels andere boek Bringing out the best in people beschrijft hoe het gedrag van een effectief leider eruit zou kunnen zien, stelt dit boek een twaalftal maatstaven voor waarmee de effectiviteit van leiderschap gemeten kan worden. Deze twaalf zijn verdeeld in vier categorieën: momentum, betrokkenheid, initiatief en wisselwerking.

It´s Not About You - B.Burg & J.D.Mann (samenvatting)

In hun boek It´s not about you, beschrijven Bob Burg en John David Mann 5 leiderschap elementen die een leider aan dient te wenden om zijn of haar omgeving te beïnvloeden.
In dit boek, die als Roman geschreven is, heeft Ben de taak om medewerkers van een kleine meubelbouwer te overtuigen zich te laten overnemen door een groot concern. Omdat hij zelf geen idee heeft hoe hij de medewerkers kan beïnvloeden zoekt hij hulp bij ´tante Elle´. Met behulp van haar coaching schrijft Ben zijn eigen Leiderschapsmanifest, welke bestaat uit de 5 leiderschapselementen: leidt met verstand (1), leidt vanuit het hart (2), leidt vanuit de onderbuik (3), leidt vanuit de ziel (4) en, laat anderen leiden (5).

High Five! - K.Blanchard & S.Bowles (samenvatting)

High Five! van Ken Blanchard en Sheldon Bowles is het derde boek in een door de auteurs geschreven trilogie over Teamwork. In dit als roman geschreven boek wordt Alan ontslagen omdat hij geen team player is, maar krijgt direct de kans om een ijshockeyteam te coachen op dit gelijke thema. Hij zoekt advies van een oude ster in de teambuilding, mevrouw Weatherby.
Weatherby brengt Alan, zijn medecoaches en de jongens van het ijshockeyteam de vier sleutels van Team succes bij: het bieden van zingeving en waarden (1), vaardigheden ontwikkelen (2), het creëren van Team Power (3) en het focussen op het positieve (4).

Veroudering Vertragen - K.Verburgh (samenvatting)

Veroudering Vertragen van Kris Verburgh is een vervolg op zijn vorige boek de voedselzandloper. Waar Verburg in de voedselzandloper beschrijft wat volgens de huidige wetenschap als ´gezonde voeding´kan worden gezien, beschrijft hij in dit boek meer achtergrond waarom zijn voedselzandloper dieet gezond is: om veroudering te vertragen.
In het eerste deel beschrijft Verburgh de vier ruiters van de dood, welke verklaren waarom we ouder worden. Daarna beschrijft hij de vier treden van ´het langer jong plan´ waarvan de eerste drie in dit artikel worden beschreven: tekorten vermijden, hormesis stimuleren, en groeistimulatie verminderen.

Categorie: 

Servant Leadership Across Cultures - F.Trompenaars (samenvatting)

In Servant Leadership Across Cultures beschrijven Fons Trompenaars en Ed Voerman het belang van Servant Leadership (ondersteunend management) in een multiculturele organisatie. In dit artikel wordt de definitie van Servent Leadership beschreven, en zeven managementprincipes van Servant Leader, welke in het boek aan de hand van managementdilemma´s gedefinieerd worden. Deze 7 management principes kunnen mijns inziens gelinkt worden aan de 7 culturele dimensies beschreven in Trompenaars boek: Riding the Waves of Culture. 

Zero Quality Control - S.Shingo (samenvatting)

In zijn boek Zero Quality Control  beschrijft Shingo de een systeem dat ertoe leiden dat een productie lijn zero defects, of wel geen enkel defect product aflevert. Deze methoden omvat een combinatie van inspecties om fouten te vinden voor ze worden doorgegeven en het zogenaamde Poke-Yoke systeem om te voorkomen dat fouten überhaupt gemaakt worden.
in dit artikel worden zowel de kwaliteitscontrole als de Poke-yoke systemen kort beschreven.

Bringing out the Best in People - A.C.Daniels (samenvatting)

In Bringing out the best in people, beschrijft Aubrey Daniels de eenvoud en de kracht van positief versterken (positive reinforcement). In dit boek (en tevens dit artikel) wordt de ABC theorie (Antecedent, Behavior, Concequence) uitgelegd welke de basis vormt voor Daniels theorie. Positieve versterking heeft te maken met de consequentie die volgt na het laten zien van wenselijk gedrag. Om verandering teweeg te brengen dient dit wenselijke gedrag vooraf gedefinieerd te worden, samen met de geplande positieve versterking om vervolgens zo veel mogelijk het gewenste gedrag positief te versterken

Groene Intelligentie - D.Goleman (samenvatting)

Daniel Goleman beschrijft in zijn boek Groene Intelligentie een oproep voor radicale transparantie van organisaties over hun producten en productieomstandigheden. Échte vrije markt werkt volgens Goleman alleen als de klant over volledige informatie beschikt zodat hij een juiste beslissing kan nemen, maar in de praktijk is zelden voldoende informatie beschikbaar.
Er zijn drie gebieden waarop de consument een weloverwogen duurzame keuze kan baseren, de impact op gezondheid, maatschappij en milieu. Websites als GoogGuide en SkinDeep bieden de mogelijkheid om producten te vergelijken op deze drie gebieden.

Categorie: 

Riding the Waves of Culture - F.Trompenaars (samenvatting)

In Riding the waves of culture (Nederlandse vertaling: Over de Grenzen van Cultuur en Management), beschrijft Fons Trompenaars 7 culturele dimensies en de effecten hiervan in een tijd van globalisatie waarin mensen van verschillende culturen met elkaar zaken doen. Cultuur beschrijft volgens Trompenaars wat producten en services betekenen voor een groep mensen, hoe problemen opgelost worden, en hoe mensen met elkaar omgaan in een organisatie. De belangrijkste bootschap uit dit boek is dat er geen optimale cultuur bestaat. Alle culturen functioneren in hun eigen systeem.
In dit artikel worden de 7 culturele dimensies beschreven, met bij elke dimensie een van de aspecten door Trompenaars beschreven.

Categorie: 

A Study of the Toyota Production System - S.Shingo (samenvatting)

In a Study of the Toyota Production System (TPS) beschrijft Shigeo Shingo het geheim van Toyota´s succesvolle productiesysteem vanuit het perspectief van ingenieurs. De eerste druk van dit boek komt uit 1981, 15 jaar voordat de Amerikanen Womack en Jones het woord Lean bedachten.
TPS kenmerkt zich door twee hoekstenen: de procesverbeteringen met als doel om te produceren zonder voorraad (1) en de verbeteringen van handelingen om kosten op arbeid te verlagen (2). Shingo heeft zelf bij Toyota de principes SMED en Poke Yoke mede-ontwikkeld als onderdeel van de procesverbetering. Dit artikel focust zich dan ook voornamelijk op deze twee principes. Daarnaast worden nog drie methoden voor het reduceren van arbeidskosten beschreven.

Creating Mixed Model Value Streams - K.J.Duggan (samenvatting)

Creating Mixed model Value Streams, door Kevin J. Duggan, is een vervolg op Learning to see van Rother & Shook (1999). Waar Rother & Shook de basis van Value Stream Mapping beschrijven voor eenvoudige situaties, beschrijft Duggan 10 themas die in een situatie van Mixed Model Value streams aan bod komen. Dit zijn de situaties waarin meerdere producten geproduceerd worden op dezelfde faciliteiten. Onderwerpen die aan bod komen zijn het definiëren van product families, definiëren van het productie interval en het balanceren van operator werk en de flow van de mix. In  het boek worden 10 vragen gesteld om de future state VSM te ontwerpen, die in dit artikel allemaal kort besproken worden.

Making Materials Flow - Harris R., Harris C. & Wilson W. (samenvatting)

In Making Materials Flow beschrijven Rick Harris, Chris Harris and Earl Wilson het thema materiaal verzorging. In complexe productieprocessen waarbij grote hoeveelheden materiaal gebruikt wordt, is niet alleen de flow van het eindproduct van belang, maar ook hoe en wanneer alle (hulp)materialen van en naar productie gebracht worden.
De auteurs beschrijven 4 stappen om de materiaal verzorging te realiseren: een plan voor elk onderdeel (plan for every part), het installeren van een ´markt voor ingekochte onderdelen´, het ontwerpen van een leveringsroute en het vasthouden en verbeteren van het systeem. in dit artikel wordt elk van de 4 stappen kort beschreven.

Diagnosing and Changing Organizational Culture - K.S.Cameron & R.E.Quinn (samenvatting)

In Diagnosing and Changing Organisational Culture beschrijven Cameron & Quinn hoe een cultuurverandering gestructureerd kan worden door middel van het Competing Values Framework. De kern van het boek beschrijft een zes stappen plan voor cultuurverandering, waarin een managementteam een cultuur evaluatie doet om te zien waar in het Competing Values Framework de organisatie zich bevind, om vervolgens leiderschap vaardigheden te selecteren die belangrijk zijn om een verschuiving tussen de kwadranten te realiseren.

Categorie: 

Geweldloze Communicatie - M.Rosenberg (samenvatting)

In Geweldloze Communicatie beschrijft Marshall Rosenberg een manier van communiceren op basis van empathie en behoeften zonder te veroordelen. Geweldloosheid betekent in Rosenberg’s  eigen woorden het positieve in onszelf naar boven brengen, het laten leiden door liefde, respect, begrip, waardering, mededogen en zorg voor anderen, en niet door de egocentrische, egoïstische hebzuchtige instelling vol haat, vooroordelen, wantrouwen en agressiviteit die ons denken gewoonlijk beheerst.
In dit artikel worden de vier elementen van geweldloze communicatie beschreven, het waarnemen zonder oordelen, het verschil tussen daadwerkelijke gevoelens en interpretaties of oordelen over anderen, en hoe we ons denkpatroon kunnen aanpassen om onszelf en anderen niet langer te veroordelen en verantwoordelijkheid kunnen nemen over onze eigen gevoelens en behoeften.

Categorie: 

Deep Change - R.E.Quinn (samenvatting)

In Deep Change beschrijft  Robert E. Quinn het belang van diepgaande persoonlijke en organisatorische verandering, om mee te kunnen gaan met de veranderende wereld om ons heen. Diepgaande verandering betekent een onomkeerbare, radicale verandering die niet van buitenaf gestuurd kan worden maar van binnenuit ontstaat.
Die boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het belang van diepgaande verandering en het mogelijke gevolg van niet veranderen: langzame dood. Deel 2 beschrijft persoonlijke verandering, omdat een organisatie alleen veranderd als de personen die erin bewegen veranderen. Deel 3 beschrijft Organisatorische verandering en deel 4 beschrijft verschillende handvaten om excellentie te creëren in een organisatie.

Categorie: 

Getting Things Done - D.Allen (samenvatting)

In Getting Things Done beschrijft David Allen de sleutel van een productief leven: leven met ‘gedachten als water’, een metafoor uit de Karate wereld. Wanneer er iets in een plas water gegooid word ontstaan er kringen in het water, maar de plas wordt altijd weer rustig. Zo zouden onze gedachten ook moeten reageren wanneer er een prikkel van buitenaf op ons af komt. In de realiteit houden de meeste mensen zich echter veel te vaak bezig met allemaal zaken die ze nog zouden moeten of willen doen, waardoor hun gedachten continu ‘gerimpeld’ zijn. Deze mensen hebben dus geen gedachten als water. Het systeem wat Allen beschrijft om gedachten als water te verkrijgen baseert zich op 2 principes: voor elk thema wordt de volgende actie gedefinieerd (1) en acties worden in een betrouwbaar systeem opgenomen waar de persoon op kan vertrouwen (2). Het systeem wat Allen in zijn boek voorstelt bestaat uit 5 stappen: verzamelen (1), verwerken (2), organiseren (3), herzien (4) en uitvoeren (5).

Categorie: 

The Leader´s Handbook - P.R.Scholtes (samenvatting)

The Leaders Handbook van Peter Scholtes is een klassieker in de Management literatuur. Scholtes beschrijft in dit boek wat Leiderschap in de 21e eeuw zou moeten omvatten: inspireren van mensen om continue de processen waarin ze werken te verbeteren. Voor mij persoonlijk beschrijft dit boek de link tussen Lean Productie en Systeem denken.
Dit 400 pagina’s tellende boek is zo vol met inhoud, dat het onmogelijk is om de essentie in 1000 woorden samen te vatten. In dit artikel worden dan ook drie onderdelen uitgelicht, die mij tijdens het lezen het meest aanspraken: de 6 nieuwe leiderschapscompetenties, de 7 stappen voor Breakthrough Improvement en de 8 stappen voor het ontwerpen van een data verzamelsysteem om de verbeteringen richting te geven.

Pitch Perfect - B.McGowan (samenvatting)

In het boek Pitch Perfect beschrijf Bill McGowan 7 principes om een bootschap beter over te kunnen brengen. Om mensen te beïnvloeden, een belangrijk aspect in verander management, is het van belang dat mensen dingen van je aan (willen) nemen. Zo beschrijft McGowan principes die ervoor zorgen dat je meer zelfvertrouwen uitstraalt, waardoor wat je zegt beter overkomen, maar ook principes die ervoor zorgen dat je het juiste zegt, of juist niet zegt. De 7 principes zijn: het titelprincipe (1), het Scorsese-principe (2), het pastasausprincipe (3), het bumperkleefprincipe (4), het overtuigingsprincipe (5), het nieuwsgierigheidprincipe (6) en het Draper-principe (7).

Categorie: 

Six Simple Rules - Y.Morieux & P.Tollman (samenvatting)

‘Six simple Rules’, geschreven door Yves Morieux en Peter Tollman, is een boek dat naar mijn mening goed aansluit op de Lean filosofie. De auteurs beschrijven dat de meeste niet-waarde-toevoegende activiteiten in een organisatie ontstaan door processen die gedefinieerd zijn die ontstaan zijn als reactie op ingewikkeldheden in de organisatie. We maken onze organisatie veel te complex en als reactie daarop hebben we de neiging om deze nog complexer te maken, door immer maar meer regels te definiëren.
De Auteurs beschrijven in dit boek 6 regels welke helpen om complexiteit te managen zonder complexer te worden als organisatie. De oplossing voor omgaan met complexiteit, en daarmee de basis van deze 6 regels, is samenwerking. Echte waarde creatie in een organisatie vind alleen plaats als medewerkers elkaar helpen met het oplossen van problemen en belemmeringen die ze tegenkomen in hun dagelijks werk. De zes regels zullen één voor één worden beschreven.

Categorie: 

Lean Management - P.Gorecki & P.Pautsch (samenvatting)

Lean mangement is een Duits Pocketboek waarin Gorecki & Pautsch in sneltreinvaart de principes van Lean management uiteenzetten. Persoonlijk was ik verbaasd hoeveel de zienswijze van Gorecki en Pautsch overeenkomen met mijn zienswijze en gedachten over Lean, in zo weinig woorden.
Met een zeer duidelijke structuur worden onder anderen de drie thema´s Kaizen, Visueel Management en Pull uitgelegd. In dit artikel probeer ik het overzicht uit dit boekje nog korter samen te vatten, maar begin met een kort overzicht van de personen die een grote rol hebben gespeeld in de geschiedenis van wat we vandaag de dag ´Lean´ noemen.

De Bedrijfsatleet - K.Gonnissen & A.Goudsmet (samenvatting)

In ‘De Bedrijfsatleet’van Koen Gonnissen en Alain Goudsmet wordt een holistische aanpak van maximaal presteren beschreven. Het model dat centraal staat in dit boek is het model van 3 batterijen (IQ, EQ en Fysieke Weerstand)  en het onderhoud van de drie batterijen door middel van versterken, het verbeteren van de weerstand en het heropladen van de batterijen.
Een aantal basisprincipes die aan dit model gekoppeld zijn: beheer je energie in plaats van je tijd (1), je bent zo sterk als je zwakste batterij (2) en zorg goed voor jezelf om je energie sneller op te laden (3).

Categorie: 

Gedoe Komt Er Toch - J.Swieringa & J.Jansen (samenvatting)

In het boek ‘Gedoe komt er toch’ stellen J. Sweringa en J. Jansen tien wijsheden omtrent verandermanagement aan de kaak.  De meeste van deze wijsheden komen uit een tijd dat een organisatie bureaucratisch was en veranderingen voornamelijk van functionele aard waren. In die tijd betekende een organisatie verandering het herverdelen van taken in een nieuwe hiërarchische structuur.

Tegenwoordig houdt verandering veel meer in dan een herverdeling van taken en functies. Met veranderingen worden veelal cultuur veranderingen bedoeld, wat een verandering in gedrag van medewerkers betekend. Deze vorm van organisatieverandering behoeft een andere aanpak dan de traditionele bureaucratische vorm van veranderen, waardoor de traditionele wijsheden in een ander daglicht komen te staan. In dit artikel worden een gedeelte van de herziene wijsheden beschreven.

Categorie: 

Theorie U - C.Otto Scharmer (samenvatting)

In Theorie U beschrijft C. Otto Scharmer een theorie die beschrijft hoe het proces van co-creatief leren in een organisatie eruit ziet. Alleen wanneer mensen gezamenlijk met open hart, open geest en open wil kunnen samenwerken is het mogelijk om te co-creëren. Dit boek is een combinatie van een spiritueel boek en een management boek, of eigenlijk een boek over verandermanagement, waarbij spiritualiteit op een wetenschappelijke manier wordt beschreven.

Lean Thinking - J.P.Womack & D.T.Jones (samenvatting)

In Lean Thinking is één van de eerste boeken geschreven over Lean produceren in Amerika. Womack en Jones beschrijven hier 5 principes van Lean (Waarde, de waarde stroom, flow,  Pull en Perfectie) en daarna een aantal handreikingen voor implementatie.
De auteurs beschrijven een duidelijke voordeel van het transformeren van een batch-en-wacht fabriek naar een Lean fabriek: productiviteit zal verdubbelen, doorlooptijden zullen met 90% dalen en ook voorraden zullen met 90% gereduceerd worden.

De 21 onweerlegbare wetten van Leiderschap - J.Maxwell (samenvatting)

Creating a Lean Culture - D.Mann (samenvatting)

In Creating a Lean Culture beschrijft David Mann de missende link in veel Lean implementaties : het management systeem. Tools en configuratie veranderingen in productie door het implementeren van Lean tools omvatten slechts 20% van de potentie van Lean. De overige 80% zit hem in de cultuur, welke je benadrukt door het juiste management systeem te implementeren. Een Lean management systeem bestaat uit 3 elementen: Standaard werk voor leidinggevenden (1), visuele signalen (2) en een verantwoordingsstructuur (3). Daarnaast beschrijft Mann tenminste drie ondersteunende tools om de Lean cultuur vast te houden: Gemba Walks (1), een suggestiesysteem (2) en zelf-audits (3).

Performance Behaviour - N.C.W.Webers (samenvatting)

In het boek Performance Behaviour beschrijft Webers hoe een organisatie de link legt tussen prestaties en gedrag. In dit artikel staan de 8 typen mens-verlies (of waste) die Webers het boek beschrijft centraal. Om deze menselijke verliezen te minimaliseren en prestatiegedrag te optimaliseren doet Webers een aantal handreikingen: het moet voor alle medewerkers duidelijk zijn wat het prestatie target is, er moet vastgesteld worden welk gedrag tot de gewenste prestaties leidt en het gedrag moet in de organisatie opgevolgd én op geanticipeerd worden.

Categorie: 

Managers as Mentors - C.R.Bell (samenvatting)

In Managers as Mentors beschrijft Chip Bell aan de hand van vier fasen van een goed coaching gesprek (overgave, acceptatie, geven en uitbreiden) handvaten om als mentor effectief te zijn. Aan de grondslag van een goed mentorgesprek ligt de relatie tussen de mentor en protegé. het grootste gedeelte van het boek omvat dan ook handvaten om deze relatie te transformeren zodat beide medewerkers kunnen leren. Zo worden 4 stappen beschreven voor het creëren van een goede band, 4 stappen voor het geven van advies, 4 technieken voor het stellen van vragen en 4 methoden om de protegé te laten zien dat je begrepen hebt dat je als mentor geluisterd hebt.

Het Doel - E.M.Goldratt (samenvatting)

In Het Doel (The Goal) beschrijft Eliyahu Goldratt een nieuwe methode om productie omgevingen te optimaliseren: de Theory of Constraints (TOC). In tegenstelling tot traditionele efficiëntie theorieën waarbij machines ten alle tijden zo veel mogelijk dienen te produceren in verband met schaalvoordelen, wordt in de TOC alleen het gebruik van Bottleneck machines gemaximaliseerd om zo ‘het doel’ van de organisatie te verwezenlijken; geld genereren om de toekomst van de organisatie te waarborgen. In deze roman wordt een fabrieksmanager (Alex Rogo) aan de hand genomen door een management goeroe (Jonah) om zijn fabriek op orde brengen en sluiting te voorkomen.

Learning to See - M.Rother & J.Shook (samenvatting)

Learning To See van Mike Rother en John Shook is een handleiding voor het gebruiken van Value Stream Mapping (VSM). Voor elke Lean implementatie is het van belang om het proces dat verbeterd dient te worden in kaart te brengen om gericht te kunnen verbeteren. Een integrale keten optimalisatie is nodig omdat lokale optimalisatie (te midden van niet-geoptimaliseerde werkstations) nauwelijks leidt tot verbeteringen die merkbaar zijn voor de klant en veel frustratie onder medewerkers omdat niet iedereen volgens dezelfde (verbeter)principes werkt. Dit boek bestaat uit vijf delen, waarvan er in dit artikel vier worden beschreven: Introductie (1), De Current-State Map (2), richtlijnen voor de Future-State Map (3) en het realiseren van je Future-State map (4).

Today Matters - J.C.Maxwell (samenvatting)

In Today Matters beschrijft John Maxwell 12 principes om succes van morgen te garanderen. De kracht van deze principes zit hem niet zozeer in originaliteit (de meeste liggen vrij voor de hand) maar zit hem erin dat Maxwell de lezer uitdaagt om over de principes na te denken om vervolgens zelf een beslissing te nemen over het belang van het principe. Maxwell deelt zo 12 beslissingen die hij gedurende zijn leven heeft genomen en raadt de lezer aan om zo snel mogelijk eigen beslissingen te nemen. Omdat dit boek vol pakkende one-liners staat – en ik van one-liners houd – worden in dit artikel de 12 principes beschreven aan de hand van een aantal van deze door Maxwell beschreven oneliners.

Categorie: 

De Kunst van Kaizen - R.Mauer (samenvatting)

In De Kunst van Kaizen beschrijft Robert Mauer de kracht van Kaizen in persoonlijke sfeer. Continu kleine- en eenvoudige verbeteringen aanbrengen, de kracht van het Toyota Productie Systeem, is behalve in productieomgevingen ook bruikbaar om persoonlijke verbeterdoelstellingen te halen. Mauer beschrijft waarom kleine stappen de methode zijn om verandering aan te brengen in menselijk handelen. Daarnaast beschrijft hij zes technieken om de kaizen techniek toe te passen: stel eenvoudige vragen (1), Denk eenvoudige gedachten (2), voer simpele acties uit (3), los kleine problemen op (4), geef jezelf kleine beloningen (5) en herken kleine momenten (6).

Categorie: 

Prioriteiten - S.Covey (samenvatting)

In 'Prioriteiten' beschrijft Stephen Covey het prioriteiten stellen als belangrijkste aspect van succesvol verbeteren. Immers, hoe efficiënt je ook werkt, als je niet de juiste taken doet kom je toch niet vooruit. Covey gaat hiermee een stap verder dan het traditionele tijdsmanagement, waarin efficiënt werken centraal staat. Het verschil tussen efficiënt werken en prioriteiten wordt beschreven als een kloof tussen kompas en de klok: Hoe hard je gaat is lang niet zo belangrijk als waar je naartoe gaat. Dit boek sluit goed aan op het meest bekende boek van Covey: Zeven eigenschappen voor succes in je leven.  

Categorie: 

De Slimme Organisatie - M.Lanting (samenvatting)

In De Slimme Organisatie beschrijft Menno Lanting de impact van sociale media op de manier waarop mensen werken en de impact die dit heeft op de manier waarop organisatie deze trends gebruiken om te verbeteren. Doordat grote organisaties vaak te log zijn om in te springen op het gebruik van deze nieuwe technologieën zien we nu dat individuen en groepen individuen sneller in staat zijn om kennis te vergaren, verrijken en te delen dan dat organisaties dat doen. In dit boek worden mogelijkheden van technologieën beschreven om de organisatie slimmer te maken in zeven thema’s: sociaal is slim (1), De juiste focus (2), Slimme invloed (3), Slimme Feedback (4), Klein is Slim (5), Speel het Slim (6) en de slimme toekomst (7).  

Categorie: 

De Blauwe Economie - G.Pauli (samenvatting)

Gunter Pauli beschrijft in zijn Blauwe Economie verschillende technieken en principes die wij in de industrie zouden kunnen toepassen om duurzamer met energie en materialen om te gaan. Bij de huidige productiemethoden gaat er veel energie verloren in de vorm van afval en ontstaat bovendien lucht- en grondvervuiling. Verzamelen, sorteren en vervoeren van afval kost wereldwijd per jaar ongeveer 1 Biljoen dollar. Dit is meer dan de complete Europese schuld en hoger dan het economische stimuleringspakket uit de VS in 2009. De basis van Pauli’s Blauwe economie om deze verliezen terug te brengen ligt in twee basis principes: Laat je inspireren door de natuur en gebruik technieken en middelen die door de natuur worden aangereikt (1) en probeer ecologische systemen zoveel mogelijk sluitend te maken zodat er geen verlies van grondstoffen  (afval) en daarmee energie plaats vind (2).

Categorie: 

De Lean Manager - F.Ballé & M.Ballé (samenvatting)

In het boek De Lean Manager onderscheiden Ballé & Ballé twee verschillende manier van managen: Traditioneel management (Management door middel van systemen) en Lean management (Management op basis van problemen oplossen). In deze roman ondergaat een fabriek in Frankrijk een Lean transformatie waarin de zeven stappen van lean management worden doorlopen. Daarnaast worden de drie principes van continu verbeteren beschreven: maak de uitdaging concreet (1), vijf vragen om Kaizen te managen (2) en Genchi Genbutsu (3).

Gezag - M.van Vugt & M.Wildschut (samenvatting)

Leiderschap op basis van macht is in de 21e eeuw niet langer voldoende. Natuurlijke leiders hoeven niet op hun hiërarchische strepen te staan om mensen te eisen naar hun te luisteren. Zij hebben gezag, waardoor mensen hen willen volgen. In het boek Gezag beschrijven Mark van Vught en Max Wildschut een zevental principes waarmee je als individu gezag kunt ontwikkelen: Vind je niche (1), Leef je in (2), Dien de Groep (3), Ken je moment (4), Gedraag je (5), Ken je uitdaging (6), en ontwikkel je (7).

Autonomous Maintenance Implementation - M.Tajiri (samenvatting)

In Autonomous Maintenance Implementation van Masaji Tajiri en Fumio Gotoh wordt een gedetailleerd stappenplan beschreven om Autonoom Onderhoud te implementeren in een organisatie. In deze samenvatting beschrijf ik het theoretische kader dat geschetst wordt  in dit boek: De 6 grote verliezen van machines, de vijf grondoorzaken van deze verliezen  en het belang van een systematisch aanpak om problemen blijvend op te lossen. De 7 stappen van Autonoom onderhoud die in dit boek beschreven worden zijn opgenomen in het artikel: Lean Toolbox - Autonoom Onderhoud.

Selected - M. v.Vugt & A.Ahuja (samenvatting)

In Selected beschrijven Mark van Vugt en Anjana Ahuja de geschiedenis van leiderschap en vertalen dat naar een leiderschapsevolutie theorie. De keuze voor een leider met bepaalde eigenschappen in de 21 eeuw wordt vergeleken met dezelfde situatie duizenden jaren geleden wanneer mensen nog in kleine groepen leefden en afhankelijk waren van jagen en verzamelen. De verschillen tussen de verwachtingen die wij hebben van een leider op de Savanne 15000 jaar geleden ten opzichte van de verwachtingen vandaag de dag leiden tot de de vraag of wij in de 21e eeuw onze leiders op de juiste manier kiezen.

Liquid Lean - R.C.Floyd (samenvatting)

Liquid Lean is geschreven door Raymond Floyd (2010) en beschrijft de belangrijkste onderdelen van een Lean implementatie binnen de Procesindustrie. Het boek is verdeeld in drie gedeelten: Het creëren van een consistente bedrijfscultuur waarin Policy Deployment centraal staat (1), tools voor continue verbeteringen in de procesindustrie, zoals SMED, Heijunka en Autonomous Maintenance (2) en het tot stand brengen van cultuur verandering door middel van training en het verbeteren van vaardigheden (3).

The Fifth Discipline - P.Senge (samenvatting)

In het boek ‘the fifth dicipline’ beschrijft Peter Senge het belang van systeem denken bij het creëren van een lerende organisatie. De vijf disciplines om een lerende organisatie te creëren zijn: een gedeelde visie (1), Mentale Modellen (2), Team Leren (3), Persoonlijk Meesterschap (4) en Syteem denken (5). Het vijfde discipline, Systeem denken, is het discipline die de andere vier aan elkaar verbind en daarom volgens Senge de focus voor verandermanagement. Senge beschrijft in zijn boek verscheidene theorieën, modellen, rijtjes en principes of levenslang leren en systeem denken. In dit artikel beschrijf ik de onderdelen die mij het meest aanspreken.

Categorie: 

Geluk In Een Eierdop - J. Hermus (samenvatting)

Geluk in een eierdop is een klein gratis E-boek geschreven door Jelle Hermus. In zijn liefde voor persoonlijke groei en het delen van kennis heeft hij de vele boeken en artikelen die hij heeft gelezen over geluk samengevat in 5 relatief eenvoudige basis principes: Breng overzicht in je leven (1), breng je lichaam in balans (2), neem zelf verantwoordelijkheid voor je leven (3), geniet van het moment (4) en uit je liefde en dankbaarheid (5).

Categorie: 

The Power of Ethical Management - K. Blanchard & N.V.Peale (samenvatting)

Mensen maken gedurende hun dag vele beslissingen, zowel in hun privé-leven als op het werk. Helaas hebben vele van die beslissingen pas op de langere termijn effect en is het moeilijk om in te schatten of de beslissing wel de juiste is geweest. Op het gebied van ethiek leidt dit tot regelmatig tot stress. "Heb ik wel de 'juiste' beslissing genomen?" vraagt menig individu zich regelmatig af. Blanchard & Peale geven in hun boek The Power of Ethical Management een blauwdruk voor het bouwen van een ethische organisatie.

Categorie: 

Easycratie - M. Aslander & E. Witteveen (samenvatting)

‘Easycratie’ beschrijft de toekomst van werken en organiseren, aldus de auteurs Martijn Aslander & Erwin Witteveen. Verschillende trends en onderzoeken wijzen er al naar: een bureaucratische organisatie met een ‘veilige’ me-too marketing strategie zal de komende decennia niet overleven. Een Easycratie, waar zingeving voor medewerkers en maatschappij voorop staat en waarin verbeteringen bottom-up gerealiseerd worden zonder dat ze tegengehouden worden door regels, is de toekomst.

Trainen - K. De Galan (samenvatting)

Karin de Galan beschrijft in haar boek Trainen hoe iedereen het vak ‘Trainer’ kan leren. Het gedrag van de trainer staat centraal in dit boek: hoe bouw je een trainingsprogramma op? Hoe gedraag je je voor de groep? Hoe reageer je op weerstand? En hoe stuur je de groep aan in verschillende fasen van het groepsproces? De Galan geeft antwoord op deze vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden en een aantal veelgebruikte theoretische modellen.  

De Goudmijn - F. Ballé & M. Ballé (samenvatting)

De goudmijn is een roman geschreven door Freddy en Michael Ballé. Om kennis over Lean transformaties toegankelijker te maken voor het grote publiek worden de verschillende Lean tools aangereikt in een combinatie met een verhaallijn waarin de directeur van een fabriek op het punt staat om failliet te gaan. Gelukkig helpt de vader van zijn beste vriend, die voor een autoleverancier heeft gewerkt, om de fabriek weer rendabel te maken. Deze man, Bob, beschrijft een verbeterloop van zeven stappen: focus op interne uitval (1), creëer flow (2), stabiliseer het proces met standaard werk (3), implementeer genivelleerde pull-productie (4), verklein batchgroottes van materiaal stromen (5), verbeter het proces met kaizen (6), verlaag de beschikbare middelen (7) en begin opnieuw.

Flawless Consulting - P. Block (samenvatting)

In het boek Flawless Consulting beschrijft Peter Block in negentien hoofdstukken in vele rijtjes en schema’s hoe het ideale advies traject verloopt. 30 jaar ervaring in consulteren zijn vastgelegd en de grootste fouten die consultants maken worden beschreven. Foutloos consulteren betekent voor Block onder anderen: het kennen van je eigen expertise, je authentiek gedragen, alle fasen van een advies traject volgen en ervoor zorgen dat de cliënt het volgende probleem zelf kan oplossen.

Dromen Durven Doen - B. Tiggelaar (samenvatting)

In zijn boek Dromen Durven Doen beschrijft Ben Tiggelaar de drie stappen die je moet ondernemen om persoonlijk gedrag te veranderen. Het boek is vooral geschreven voor mensen die het keer op keer niet lukt om hun goede voornemens waar te maken; toch de studie afmaken, eindelijk eens afvallen of stoppen met roken. Tiggelaar beschrijft de grootste fout die mensen maken dat er geen concrete acties gedefinieerd worden in het verwezenlijken van de gewenste verandering. De meeste veranderingen blijven daarom slechts bij dromen…

Categorie: 

The Omnivore's Dilemma - M. Pollan (samenvatting)

In het omnivoren dillema gaat Michael Pollan opzoek naar de achtergrond van ons dagelijks eten. Waar komt het vandaan, hoe wordt het tot stand gebracht en wat voor impact heeft de manier waarop voedsel geproduceerd wordt op de maatschappij en op onze gezondheid? Pollan onderscheid vier soorten maaltijden om deze vragen te beantwoorden. De industriële maaltijd, de industriële en organische maaltijd, de lokale duurzame maaltijd en de doet-het-zelf-maaltijd. Het eerste en derde gedeelte van het boek vind ik het meest interessant: Hoe ziet de industriële productie van voedsel eruit ten opzichte van een ‘natuurlijke’ boerderij?

Categorie: 

Nudge - R.H. Thaler & C.R. Sunstein (samenvatting)

In het boek Nudge (‘een zetje geven’) beschrijven Richard Thaler en Cass Sunstein de kracht van een goede keuze architectuur om mensen ertoe te bewegen om juiste keuzes te maken. Mensen zijn niet honderd procent rationeel en hebben daarom vaak een extra zetje nodig om de voor hen meest voordelige keuze te maken. Het geven van nudges door overheidsinstellingen is volgens de auteurs nodig om een maatschappij van maximalisatie van keuzevrijheid een succes te laten zijn. Dit artikel berperkt zich tot het eerste deel van het boek, waarin de aard van mensen, het principe van nudging en hoe de keuze architectuur opgebouwd dient te worden wordt beschreven. In deel 2 tot en met 4 worden deze principes toegepast in de Amerikaanse geldmarkt, gezondheidszorg en het vrijheidsprincipe, welke in dit artikel niet verder beschreven worden.

Categorie: 

Leadership and The One Minute Manager - K. Blanchard (samenvatting)

In Leadership and the One Minute Manager beschrijven Kenneth Blanchard en Particia en Drea Zigarmi de kracht van situationeel leiderschap. In dit deel uit de One Minute Manager serie wordt een ondernemer aan de hand genomen om met eigen ogen situationeel leiderschap te ervaren waarna ze uitgebreid uitleg krijgt van de One Minute Manager over de drie vaardigheden van een situationeel Leider: Flexibiliteit, Diagnosticeren en Contracteren.

Why The West Rules, For Now - I. Morris (samenvatting)

In Why The West Rules - for now beschrijft Ian Morris de trends in sociale ontwikkeling van de afgelopen vijftien duizend jaar. Door naar geschiedenis te kijken beschrijft hij waardoor sociale ontwikkeling groeit tot een bepaald plafond, stagneert en vervolgens daalt. Beschavingen hebben gedurende de eeuwen plafonds in het niveau van sociale ontwikkeling weerlegd door grote doorbraken in hun manier van leven door te voeren. Hierdoor werd teruggang voorkomen, maar uiteindelijk iedere keer slechts uitgesteld. Volgens Morris bevinden we ons in de 21e eeuw ook bij een plafond en zullen de keuzen die wij mensen maken bepalen of wij deze eeuw een plafond doorbreken of dat de sociale ontwikkeling wederom inklapt.

Categorie: 

Drive - D. Pink (samenvatting)

In het boek Drive beschrijft Daniel Pink (2010) wat mensen motiveert. In de afgelopen decennia zijn verschillende theorieën ontstaan over waar mensen hun drive vandaan halen. Zo beschrijft Motivatie 1.0 de behoefte om te overleven waardoor mensen in beweging komen. Motivatie 2.0 omvat het aansturen van mensen door middel van belonen en straffen. Dit uitgangspunt is waar meeste organisaties vanuit handelen in hun beleid. Motivatie 3.0 gaat uit van het paradigma dat mensen in beweging komen wanneer ze intrinsiek gemotiveerd worden, door hun sterke kanten te gebruiken en zich nuttig te voelen. In zijn boek beschrijft Pink waarom Motivatie 2.0 achterhaald is en hoe je Motivatie 3.0 kan gebruiken om mensen te motiveren.

Categorie: 

Kaizen - M. Imai (samenvatting)

Masaaki Imai (1986) schrijft in dit boek Kaizen de sleutel tot het Japanse succes in competitief produceren. Kaizen wordt door Imai gedefinieerd als de filosofie achter dit succes, waarbij de term Kaizen vergelijkbaar is met wat andere auteurs beschrijven als Lean Manufacturing. De bootschap van Imai aan westerse bedrijven is de volgende: “Doe het beter, verbeter het – ook als het niet stuk is, want als je dat niet doet kun je als organisatie niet concurreren met concurrenten die dit wel doen.”

Ons Feilbare Denken - D. Kahneman (samenvatting)

Dit geweldige boek, een Nederlandse vertaling van "thinking, fast and slow", staat vol met psychologische verklaringen voor het irrationele gedrag van mensen. Omdat een samenvatting van het boek ongeveer net zo lang zou zijn geworden als het boek zelf, beschrijf ik hier alleen een aantal weetjes die ik het interessantst vond. Zoals de reden waarom mensen aan loterijen meedoen terwijl ze weten dat de statistische kans ongelofelijk klein is om te winnen, waarom mensen zichzelf overschatten, en hoe het komt dat je in drukke perioden afwijkt van je goede voornemens.

Categorie: 

Gung Ho! - K. Blanchard & S. Bowles (samenvatting)

In Gung Ho! vertellen Ken Blanchard en Sheldon Bowles het verhaal van een Amerikaanse fabriek waarin Indiaanse wijsheden een cultuurverandering tot stand hebben gebracht. Deze cultuurverandering veranderde de fabriek van een verliesgevende organisatie naar een winstgevende business. Het Gung Ho programma, de Chinese benaming voor samenwerken, is gebaseerd op eigenschappen van drie dieren, te weten de gedrevenheid van de eekhoorn, de methode van de bever en de gave van de gans. Blanchard en Bowles beschrijven in romanvorm hoe het implementeren van deze drie principes in een werkomgeving resulteren in gemotiveerd personeel en daardoor verbeterde productie output.

Categorie: 

Coach Jezelf Naar Succes - T. Miedaner (samenvatting)

In Coach jezelf naar succes beschrijft Talane Miedaner 101 tips in tien categorieën om succes in je leven aan te trekken. Volgens Miedaner liggen voornamelijk aspecten van persoonlijke uitstraling en zelfvertrouwen ten grondslag aan het verkrijgen van succes. Wie zich goed voelt straalt succes uit en wie succes uitstraalt zal meer succes krijgen. De meeste tips omvatten dan ook ideeën om je beter te voelen door beter voor jezelf te zorgen, naar de toekomst te kijken, doelstellingen op te stellen en te stoppen met dingen te doen die je niet leuk vind en/of veel energie kosten zodat je meer tijd en energie hebt voor dingen die je wel leuk vind.

Categorie: 

De One Minute Manager - K. Blanchard & S. Johnson (samenvatting)

In The One Minute Manager beschrijft Blanchard (1983) drie geheimen van succesvol leiderschap: één minuut doelstellingen (1), één minuut complimenten (2) en één minuut terechtwijzingen (3). Deze drie geheimen vormen de drie taken die een leidinggevende zou moeten uitvoeren bij zijn medewerkers, waarvan elke taak slechts één minuut in beslag neemt. Deze manier van leiding geven bevind zich volgens Blanchard op een leiderschapsspectrum tussen de autoritaire leider en de humanistische leider in, met het beste uit beide werelden vertegenwoordigd.

De Voedselzandloper - K. Verburgh (samenvatting)

In de voedselzandloper rekent Kris Verburgh af met een aantal voedingsmythen en wetenschappelijk slecht onderbouwde voedselweetjes. Op basis van alleen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek en zijn kennis en kunde op het gebied van verouderen biedt Verburgh een voedselmodel aan dat de voedsel piramide en de schijf van vijf vervangt. Deze voedselzandloper beschrijft niet alleen dingen die je wel zou moeten eten, maar ook wat je zou moeten laten staan.
In dit artikel worden de drie Macronutrienten beschreven (Koolhydraten, Eiwitten en Vetten) en hun uitwerking op het menselijk lichaam.

Categorie: 

The Transformational Leader - N. Tichy & M. Devanna (samenvatting)

In The Transformational Leader beschrijven Noel Tichy en Mary Anne Devanna (1986) de uitdagingen van transformatie leiders in een organisatie verandering. In hun boek staat het TPC-model centraal, waarin de letters TPC staan voor drie aspecten waarbinnen verandering nodig kan zijn; het Technische, Politieke en Culturele aspect. Met technische aspecten worden doelstellingen en organisatie ontwerp mee bedoeld. Politieke zaken hebben te maken met het verdelen van bevoegdheden en beloning. Culturele waarden hebben te maken met het gedrag van de medewerkers.

Categorie: 

Change or Die - A. Deutschman (samenvatting)

In change or Die beschrijft Alan Deutschman (2007) een nieuwe kijk op gedragsverandering. Zijn uitgangspunt is het angstaanjagende statistische gegeven dat slechts 1 op de 9 mensen die de dood in de ogen kijkt het voor elkaar krijgen om hun levensstijl en/of gedrag dus danig aan te passen dat hun leven verlengt kan worden met maanden of zelfs jaren. Als zelfs het vooruitzicht van een zeer korte toekomst niet motiveert om te veranderen, wat doet dan dan wel? Deutschman rekent  aan de hand van 9 psychologische concepten af met drie traditionele wapens voor verandering; de drie F’s (Facts, Fear en Force) en introduceert drie sleutelwoorden om verandering te faciliteren: Relateren (Relate), Herhalen (Repeat) en Reformeren (reframe)

Categorie: 

Terms of Engagement - R. Axelrod (samenvatting)

In Terms of Engagement (2000) beschrijft Richard H. Axelrod het paradigma van verbintenis (engagement). Aan dit paradigma over cultuurverandering ligt de betrokkenheid van alle medewerkers van een organisatie ten grondslag. In de hedendaagse wereld is één champion niet meer voldoende om de nodige veranderingen door te voeren omdat de wereld te snel veranderd. Consultants inschakelen voor cultuurverandering is niet voldoende omdat medewerkers over het algemeen weinig vertrouwen hebben in mensen van buiten de organisatie. Tot slot is ook de ‘Parallelle organisatie’, waarin een groep afgevaardigde van verschillende functies uit de organisatie de cultuur verandering doorvoert, niet voldoende omdat deze op de lange termijn een soort nieuwe management laag vormt en een eigen leven gaat leiden. De oplossing volgens Axelrod is te vinden in het creëren van een omgeving waarin alle medewerkers betrokken worden bij de culturele verandering; het paradigma van verbintenis.

Categorie: 

Toyota Culture - J. Liker & M. Hoseus (samenvatting)

Toyota Culture, door Jeffrey Liker en Michael Hoseus (2009) beschrijft de People Value Stream van autofabrikant Toyota. Waar verschillende auteurs (Suzaki, 1993; Rother, 2010; King, 2009) de focus van productie op waarde toevoegende activiteiten leggen, vertalen Liker en Hoseus (2009) dit naar het belang van continue verbetering van mensen. Dit doen zij aan de hand van het Human System Model, waarin een drietal stromingen beschreven staan. Het stimuleren van persoonlijke groei van de medewerkers (1), Menselijk ondersteunende processen door dagelijks management (2) en de Organisatorisch ondersteunende processen door Human Resource management (3).

Categorie: 

7 eigenschappen voor succes in je leven - S. Covey (samenvatting)

In ‘De zeven eigenschappen voor succes in je leven’, welke overigens gelijk zijn aan de 7 eigenschappen voor effectief Leiderschap, beschrijft Stephen Covey (1989) een model over behalen van succes. Dit model bestaat uit 3 gedeelten, waarin 7 persoonlijke eigenschappen behandeld worden die de afgelopen 200 jaar in de literatuur worden beschreven als factoren voor succes. Het eerste deel beschrijft het streven naar onafhankelijkheid, deel twee beschrijft het kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid en het derde deel het scherp houden van de zaag, ofwel succesvol te blijven.

Categorie: 

Toyota Kata - M. Rother (samenvatting)

‘Toyota Kata’ van Mike Rother (2010) kenmerkt zich van andere boeken over het Toyota Productie Systeem doordat de focus van tools als Heijunka (nivelleren van productie) en Kanban binnen Toyota volgens Rother niet zozeer ligt op het eindgebruik ervan, maar op het streven naar implementatie. Het continu leren om vooruit te komen door middel van deze tools noemt Rother de verbeter Kata, waar Kata japans is voor ‘organisatie routines’. Naast de verbeter kata beschrijft Rother ook een Coaching Kata die nodig is om mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun processen.

The New Shop Floor Management - K. Suzaki (samenvatting)

In het boek ‘The New Shop Floor Management’ beschrijft Kiyoshi Suzaki (1993) een methode om een lerende organisatie te worden door middel van decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De ideale fabriek is volgens Suzaki opgedeeld in mini-companies waarin elk team een eigen missie en doelstellingen ontwikkeld. De leidinggevenden van de mini-company zijn verantwoordelijk voor alle taken die op de afdeling uitgevoerd worden. Communicatie binnen en tussen mini-companies gebeurt via het Glass-Wall principe. Een communicatiebord of -cel op de Gemba (plaats van actie) waarin alle Key Performance indicators (KPI’s) en verbeteringen van een afdeling staan vermeld.

Leading Change - J. Kotter (samenvatting)

John Kotter is de meest geciteerde auteur als het om verander management gaat. In 1995 werd zijn boek 'leiderschap bij verandering' een wereldwijde bestseller. Het is meer dan 15 jaar na het verschijnen van het boek, en Kotter heeft zijn visie op verander management in de loop der jaren aangepast...

Categorie: 

The Toyota Way - J. Liker (samenvatting)

In het boek ‘The Toyota way’ beschrijft Jeffrey K Liker Toyota’s productie filosofie Lean Management. Om een lerende organisatie te worden, worden 14 management principes beschreven die een organisatie dient te omarmen. Deze 14 principes zijn verdeeld - en worden beschreven - aan de hand van een 4P model op basis van de woorden Philosophy, Process, People & Partners en Problem Solving. Dit artikel focust zich voornamelijk op het tweede gedeelte van het boek, waarin deze 4P’s worden uitgelegd aan de hand van de onderliggende managementprincipes.

Go to top